Pokyčiai Alytaus jaunimiečiuose!

2016 m. vasario mėn. įvyko LSDJS Alytaus mestos skyriaus ataskaitinis rinkiminis visuotinis susirinkimas. Skyriaus pirmininkas D.Vidzbelis pristatė praėjusiųjų metų skyriaus veiklos ataskaitą.

LSDJS Alytaus miesto skyriui 2015 – ieji metai buvo labai darbingi. Skyrius surengė per 20 akcijų, įvairiuose renginiuose Alytaus miete ir už jo ribų. Dalyvavome valstybinių dienų minėjimuose, mokymuose, konferencijose, talkinome bičiuliams iš kitų skyrių agituodami rinkimuose.

Suorganizavome ne vieną sėkmingą ir nemažai dėmesio sulaukusią akciją Alytuje. Ypatingo alytiškių dėmesio sulaukė akcijos: Būk pirmūnas, stalo futbolo varžybos, sveikatingumo akcija, „Keisk cigaretę į obuolį“.

Visuotinio susirinkime įvyko LSDJS pirmininko, pavaduotojų ir valdybos rinkimai. Naujuoju pirmininku tapo Saulius Ivoška. Kartu buvo suburta atsinaujinusi aktyvi komanda. S. Ivoška pristatė numatomus skyriaus veiklos prioritetus, akcentuodamas veiklos tęstinumą ir kryptingą, kokybišką skyriaus plėtrą.